CERTIFICATEN

Bij de aankoop van staalproducten moeten metaalfabrikanten het MTC (Mill Test Certificate) aan de koper vrijgeven. Het MTC bevat alle specificaties van staalproducten, inclusief gewicht, afmetingen, chemische samenstelling, mechanische sterkte, warmtebehandelingsstatus, testresultaten, traceerbaarheid, enz. Deze informatie moet ervoor zorgen dat aan een bepaalde kwaliteitsnorm voor staalproducten wordt voldaan.

In Duitsland werden keuringsdocumenten en certificeringen oorspronkelijk vastgelegd in de norm DIN 50049. De definities van materiaaltests en certificaattypen in DIN 50049 werden uiteindelijk overgenomen voor de Europese norm EN 10204, voor het eerst gepubliceerd in 1991. Certificaattypen 2.1, 2.2, 2.3, 3.1A, 3.1B, 3.1C en 3.2 werden gedefinieerd, nauw aansluitend aan de definities in de Duitse standaard.

EN 10204 werd in 2004 herzien en gepubliceerd als BS EN 10204:2004, Metaalproducten – Soorten inspectiedocumenten, met een vereenvoudigde reeks inspectiedocumenten (types van certificaten). Hieronder vallen nu alleen de typen 2.1, 2.2, 3.1 en 3.2. Type 2.3 is geschrapt, Type 3.1 vervangt 3.1B en Type 3.2 vervangt 3.1A, 3.1C en 3.2.

Hieronder vindt u een kort overzicht van elk van de BS EN 10204-certificaattypen:

Certificaat Type
Beschrijving
Samenvatting EN 10204 vereisten
2.1
Verklaring van overeenstemming met de bestelling
Verklaring van overeenstemming met de bestelling door de fabrikant.
2.2
Testrapport
Verklaring van overeenstemming met de bestelling door de fabrikant op basis van niet-specifieke inspecties (testen) door de fabrikant.
3.1
Inspectiecertificaat
Verklaring van overeenstemming met de bestelling door de fabrikant met resultaten van specifieke inspectie
3.2
Inspectiecertificaat
Verklaring van overeenstemming met de bestelling met vermelding van de resultaten van een specifieke inspectie

De norm wordt doorgaans toegepast op metaal geproduceerd door fabrieken in de vorm van metalen staven, platen, buizen, enz. De norm kan ook worden aangepast aan fabrikanten van producten uit dergelijke materialen zoals kleplichamen, behuizingen van debietmeters, manometers, enz. de 4 typen voor EN 10204, de laatste twee typen worden het meest gebruikt in staalproducten.

Verschillen tussen 3.1 en 3.2

Het EN 10204 Type 3.1 Inspectiecertificaat zijn feitelijke testresultaten van het materiaal in de partij waaruit de staalproducten zijn geleverd (formeel aangeduid als “specifieke testen”). Een 3.1 inspectiecertificaat wordt alleen bekrachtigd door de eigen vertegenwoordiger van de fabrikant, die onafhankelijk moet zijn van het productieproces, zoals de kwaliteitsafdeling of een manager/supervisor van een testhuis.

Het EN 10204 Type 3.2 inspectiecertificaat is vergelijkbaar met 3.1, maar is bovendien medeondertekend en geverifieerd door een onafhankelijke derde partij om het materiaal te valideren door middel van een verificatietest. Wanneer het 3.2 certificaattype wordt aangevraagd, kan de productiefabriek een 3.1 typecertificaat voorbereiden om aan de ‘externe inspecteur’ te presenteren en als basis te gebruiken voor het opstellen van het onafhankelijke 3.2 certificaat.

Met een ruim assortiment kogels, rollen en andere componenten is DIT Holland B.V. bekend met de eisen van een Type 3.1 keuringscertificaat en begrijpen wij het belang ervan voor onze klanten. Hoewel het 3.2 certificaat zeldzaam is vanwege de hogere kosten, biedt het onafhankelijke zekerheid over de eigenschappen van een materiaal. Als u meer hulp nodig heeft bij het begrijpen van uw 3.1 certificaat, of gewoon hulp nodig heeft bij het verkrijgen van een certificering voor een onderdeel dat u eerder heeft aangeschaft, neem dan vandaag nog contact met ons op.